۱۴ مهر ۱۳۸۷

بچه های امروزی!

یه روز یه دختربچه ۶ ساله با کنجکاوی از مربي مهد ميپرسه: «خانم اجازه! دخترهاي ۶ ساله هم حامله ميشن؟!» خانم مربی با تعجب پاسخ میده: «نه عزیزم!» ،همین وقت یهو یکی از پسرا از ته مهد داد مي زنه: «حالا خيالت راحت شد بچه ننه؟!»

پيوست: والا ما که یه روزی آخر بچه مثبت بودیم، امروز یه جونورایی شدیم که دیگه خودمون هم خودمون رو نمیشناسیم! خدا به داد برسه که از این بچه های امروزی چی چی قراره در بیاد؟!

هیچ نظری موجود نیست: