۶ آبان ۱۳۸۸

هموطن، اتحاد!


هموطـن هموطـن، یادت نره، اتحـاد اتحـاد، تا چشم خ.ر در بیاد، دیکتاتوریش سر بیاد

هیچ نظری موجود نیست: