۲۱ خرداد ۱۳۸۸

انتشار یک سند محرمانه فوری در آستانه انتخابات
بدون شرح!

۲ نظر:

سیروس گفت...

عجبا نیلو با چه جاها که ساخت و پاخت نکردی تا این سند به دستت افتاده !!!

نیلوفـــــــــر گفت...

میبینم که منو خیلی دست کم گرفتی سیروس جان! بابا نامه اعمال همه اول از زیر دست من رد میشه بعد به جاهای بالاتر میرسه ;)