۲۷ خرداد ۱۳۸۸

سرخ تر ، سرخ تر از بابک باش

روح بابک در تو
در من هست
مهراس از خون یارانت ، زرد مشو
پنجه در خون زن و بر چهره بکش
مثل بابک باش
نه
سرخ تر ،‌ سرخ تر از بابک باش
دشمن گرچه خون می ریزد
ولی از جوشش خون می ترسد
مثل خون باش
بجوش
شهر باید یکسر
بابکستان گردد
تا که دشمن در خون غرق شود
وین خراب آباد
از جغد شود پاک
و گلستان گردد


خسرو گلسرخی
*منبع عکس: روزنامه Die Welt 17.juni.09

۲ نظر:

Hasti.N گفت...

http://whereistheirvote.x10hosting.com/#Iranelection

Hasti.N گفت...

taghir logoye google:

http://whereistheirvote.x10hosting.com/#Iranelection